Mindenstimmel

A szép új világ kezdetén

Azt hiszem, az vitán felül áll, hogy a most zajló folyamatok a világban a Föld újjászületéséről szólnak. Hiszen látjuk a hírekben: az ember leállítja tevékenységét, és kitisztul a levegő, kitisztulnak a vizek, a természet helyrebillen. A természet kezd magához térni, most hogy az emberi működés visszavonul(ásra kényszerül). Az is szimbolikus, hogy a Földet női minőségben, Földanyaként tisztelték évezredeken keresztül a természeti kultúrákban. Szóval ez valahol arról is szól, hogy a Föld női minőségei megrázzák magukat, és magukhoz térnek. És mivel minden folyamat minden szinten is zajlik, szerintem ilyen rétegei vannak:

 • mi nők újraértelmezzük női szerepeinket és ebből adódóan kapcsolatainkat
 • újraértelmezzük azt, ahogyan részt veszünk a közösségeinkben, környezetünkben
 • emberiségként újraértelmezzük a Földanyához való viszonyunkat, és hogy hogyan bánunk vele.

(Van egy energetikai-spirituális-szakrális értelmezése is a jelen helyzetnek, de most inkább a gyakorlati oldalról közelítem meg a dolgot, ezekről majd később írok, egy külön cikkben.)

A női és a férfi minőség közti különbségről itt írtam bővebben: https://mindenstimmel.hu/noi-elv-ferfi-elv-befogadas-es-kiaradas/

Összefoglalóként annyit, hogy a férfi minőség, ami jelenleg domináns a világban, az aktív, cselekvő, logikus és eredményorientált oldala a dolgoknak. A női minőség, ami jelenleg talán kezdi visszanyerni erejét, a befogadó, várakozó, intuitív és folyamatorientált oldala a dolgoknak. Jelenleg az zajlik, hogy a befogadó minőség több figyelmet követel, és a cselekvő minőség visszavonulásra kényszerül – azért, hogy egyenlő mértékben, egyenrangúként tudjanak működni. 

Új Föld – új életvitel

Most tartunk ott, hogy a számunkra eddig megszokott életvitel rutinjai, szabályai, korlátai, kapaszkodói nem működnek. Persze az első ijedelem után – online oktatásra és munkavégzésre átállás, rövidített nyitvatartás, stb. úgy tűnik, berendezkedtünk a csökkentett üzemmódra, de várhatóan ami jön, az újabb változásokat hoz majd a hétköznapokban.

Vagyis ami állandósul, az a bizonytalanság. 

Amiben, mivel működő keretek nincsenek, egy dologra támaszkodhatunk: a saját belső rendünkre. 

A saját belső rendünk egyik alapja pedig az, hogy tisztában vagyunk az értékeinkkel – értékrendünkkel, a másik pedig, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy minek az építéséhez akarunk hozzájárulni, milyen célok felé tartunk. Vagyis ki vagyok én és milyen világot teremtek? Ez utóbbiból következik a teremtő vagyok-e vagy áldozat kérdésköre, ami minden szintre értelmezhető. Kevésbé spirire lefordítva: tájékozódom-e, elébe megyek-e az eseményeknek, megragadom-e a lehetőségeket, felelősséget vállalok-e az életem vezetéséért, vagy e helyett csak sajnálgatom magam és siránkozom hogy jaj de rossz minden, valaki mentsen meg.

Elárulom, én se a teremtő szemléletben nevelődtem, de mára már átálltam erre az oldalra. Ebből kifolyólag számomra mindig az a fő kérdés, hogy mit kezdjek a rendelkezésre álló információval a gyakorlatban. Hogyan alakítsam az életvitelem, a gondolkodásom, mi a praktikus teendő? A fenti három gondolatkör (női szerepek, közösség, viszonyunk a Földhöz) mentén igyekeztem összeszedni, amit most tudok. Nekem is jó, hogy egyben van, meg nektek is adhat továbbgondolási alapot.

Új női szerepek

Kezdjük saját magunkkal. Akár férfiként, akár nőként, mindenkinek van egy nőies oldala, amit vagy tud használni, vagy nem. A mai világ inkább “kifelé” neveli az embert, tehát azt jutalmazza, ha valaki képes a cselekvő, logikus, eredményes, gyors, érdekérvényesítő oldalát megmutatni. Ezek mind férfi minőségek. 

E mellé a női minőségeknek – várakozás, csend, nyugalom, elfogadás, gondozás, segítségnyújtás – évszázadok óta alárendelt szerep jut. Fejben megvan, hogy a dolognak úgy kéne működnie, mint ahogy a Király meg a Királynő a mesékben, egymás egyenrangú párjaiként, de élő példán nem nagyon volt lehetőségünk ilyen viselkedést látni. (Az egy külön poszt témája, hogy egy férfi hogyan jut el oda, hogy királyi minőségben éli a hétköznapjait, és képes a mellette élő nővel királynőként viselkedni.)

Szóval az új női szerepekhez szerintem az kell legeslegelőször hogy mi magunk kilépjünk az alárendelt viselkedésekből, és elkezdjük magunkat a mesebeli Királynőhöz méltón kezelni.

Még egyszer: elkezdjünk magunkkal úgy bánni kívül-belül, ahogy azt egy mesebeli Királynő megérdemli. De hogyan?

Ennél jobb gyakorlati útmutatót még nem találtam erre, mint a következő szöveg. Amelynek  – ismét gyakorlati szempontból megvizsgálva – minden sora komoly önismereti munkíván.

“Elképzelek egy Nőt, aki szerelemben él Önmagával.

Elképzelek egy nőt, aki hiszi, hogy helyes, és jó dolog, hogy nőnek született.

Egy nőt, aki hálás a megtapasztalásaiért, és elmondja a történetét.

Aki elutasítja azt, hogy mások vétkét a saját testében, vagy életében hordozza.

Elképzelek egy nőt, aki elismeri, hogy a múlt hatással van a jelenre.

Egy nőt, aki átlépett a múltján. Aki a jelenben gyógyult meg.

Elképzelek egy nőt, aki szerelemmel viseltetik a saját teste iránt.

Egy nőt, aki hiszi, hogy a saját teste éppen úgy a megfelelő, ahogy van. Aki tökéletes forrásként ünnepli testének ritmusait, ciklusait.

Elképzelek egy nőt, aki úgy öleli magához szexualitását, mint saját magát.

Egy nőt, aki örömét leli önmagában. Aki erotikus természetét szégyen és bűntudat nélkül éli meg.

Elképzelek egy nőt, aki az Istennő testét, a saját teste változásaiban tiszteli.

Egy nőt, aki megünnepli évei gyarapodását és bölcsességét.

Aki elutasítja, hogy értékes életerejét testének és élete változásainak az elrejtésére használja fel.

Elképzelek egy nőt, aki belépett az emberi érzelmek teljes birodalmába. 

Egy nőt, aki érzéseit tisztán és közvetlenül fejezi ki. Aki megengedi nekik, hogy olyan lágyan vezessék őt, ahogyan a lélekzet.

Elképzelek egy nőt, aki kimondja az igazságot. Egy nőt, aki bízik a megtapasztalásaiban és kifejezi azokat. Aki elutasítja, hogy mások gondolataihoz, felfogásához, vagy reakcióihoz alkalmazkodjon.

Elképzelek egy nőt, aki követi kreatív impulzusait.

Egy nőt, aki eredetit alkot. Aki elutasítja, hogy belső világában valaki más színeivel fessen. Elképzelek egy nőt, aki önmagát saját istenei által jelöli. Egy nőt, aki az istenit önmagában, saját képmásában képzeli el.

Aki személyes spiritualitásán keresztül tájékozódik a mindennapokban. Elképzelek egy nőt, aki elutasítja, hogy megadja magát isteneknek, guruknak, magasabb erőknek.

Egy nőt, aki mélyen alámerült saját belső világába. Aki magának követeli, hogy impulzusaival, ösztöneivel harmóniában éljen.

Elképzelek egy nőt, akit érdekel a saját élete. Egy nőt, aki úgy öleli magához saját életét, mint tanítóját, gyógyítóját és kihívását. Aki hálás a szépség és a kegyelem hétköznapi pillanataiért.

Elképzelek egy nőt, aki saját életének az írója. Egy nőt, aki bízik a saját megérzéseiben, amelyek megmutatják, hogy mi a jó az ő számára. Aki elutasítja, hogy életformáját megváltoztassa azért, hogy az mások elvárásaival találkozzon.

Elképzelek egy nőt, aki részese a saját életének. Egy nőt, aki kreativitásának minden egyes kihívását megtapasztalja. Aki saját maga érdekében tisztán és erővel cselekszik.

Elképzelek egy nőt, aki ravaszul bánik a magánnyal. Egy nőt, aki önmaga rendelkezésére áll. Aki úgy választja ki barátait és szerelmeit, hogy azok képesek legyenek elfogadni, ha egyedül akar lenni.

Elképzelek egy nőt, aki nem alacsonyítja le a saját életét azért, hogy mások jobban érezzék magukat. Egy nőt, aki minden kapcsolatában évei, tapasztalata, és bölcsessége egészét adja.

Aki arra számít, hogy jelenlétével kihívást és áldást hoz mások életébe. Elképzelek egy nőt, aki vállalja az egyenlőséget a párkapcsolataiban.

Egy nőt, aki nem hiszi tovább, hogy alacsonyabb rendű egy férfinál és szüksége van arra, hogy megmentsék. Aki elfoglalja az őt megillető helyet az emberek közösségében.

Elképzelek egy nőt, aki elutasítja, hogy értékes életerejét a krízisek, és konfliktusok támogatására használja.

Egy nőt, akinek kapcsolatai mély elégedettségben és nyugalomban telnek, anélkül, hogy kihasználnák őt. Aki törvényszerű ügyességgel választja meg barátait és szerelmeit, akikkel az élet kihívásain áthajózik. Elképzelek egy nőt, aki a nőt tiszteli saját életében.

Egy nőt, aki az asszonyok körében ül.

Aki emlékezteti magát, az igazságra amikor az feledésbe merül.

Elképzelek egy nőt, aki feladta az intellektuális biztonság és a jóváhagyás iránti vágyait.

Egy nőt, akinek minden cselekvése, kiejtett szava erőteljes közléssé válik. Aki fenntartja magának a jogot, hogy igazabbá tegye a világot.

Elképzelek egy nőt, aki a tudásban és önmaga szeretetében kiteljesedett.

Egy nőt, aki hűséget fogadott saját életének és képességeinek.

Aki minden mást figyelmen kívül hagyva hű marad önmagához.

Képzeld el, hogy Te vagy ez a nő!”

(Patricia Lynn Reilly írása, fordította: Havasi Mia)

Új közösségek

Szervezetfejlesztőként nap mint nap látom, hogy mik azok a viselkedések, amik előre visznek egy közösséget, és mik azok, amik nem. Az utóbbi 10 évben változik azért a közeg, de még van hova fejlődni, és a most elindult civil összefogás remek lehetőséget teremt erre.

A közösségekbe szűkebb értelemben a család is beletartozik, ami egy sokkal lassabban változtatható mikroközösség, de most itt a lehetőség újrahúzni ennek a szabályait is – hiszen család szinten is újéletvitelt kell kialakítani sokunknál, a bevált rutinok híján.

A hátráltató viselkedések, amiket jól ismerünk, és sehova nem vezetnek egy gyorsan változó világban: a felelősség elkerülése, másikra tologatása, a problémák szőnyeg alá söprése, a konfliktusok elkerülése, a nyertes-vesztes játszmák, ha mindig annak van igaza aki a leghangosabb, ha csak azt dicsérjük meg aki a legjobb, ha nem vonjuk be az érintetteket az őket érintő döntésekbe… ezek közül azt hiszem, mindenki ismer jópárat személyes tapasztalatból.

Ehhez képest vannak olyan konstruktív viselkedések, amik lehetővé teszik, hogy mindenki a legjobbat hozza ki magából, beletegye az ő egyéni tehetségét a közösbe, és ezáltal a közösség sikeresebben alkalmazkodjon a változásokhoz. Az alábbi lista a konstruktív közösség viselkedéseinek leltára, ennek is minden sora először is önismereti munkát kíván, ezen kívül pedig sok-sok visszajelzést és beszélgetést a közösség tagjai között.

 • Kihívást jelentő, de elérhető célokat tűzzön ki maga elé. (= Felmérem a képességeim, a korlátaim, hogy hol tartok, és ehhez képest mennyi az 1 lépés előre.)
 • Értékeljen pozitívan és bátorítson másokat. (= Köszönöm. Lenyűgöz, ahogy ezt megoldottad.)
 • Tervezze meg, hogyan éri el a célokat, és hajtsa is végre terveit. (= SMART célok.)
 • Vonjon be másokat is az őket érintő döntésekbe. (= Neked mi a javaslatod ennek a megoldására?)
 • A jól elvégzett munka öröméért dolgozzon: találjon örömet a munkájában, újszerű és érdekes tevékenységek révén. (= Saját személyes motiváció.)
 • Segítsen másokat a fejlődni, önállóan gondolkodni. (= Te mit gondolsz erről?)
 • Vállaljon mérsékelt kockázatot. (= Merek kísérletezni, hibázni.)
 • Legyen figyelmes hallgató. (= Aktív hallgatás.)
 • Dolgozzon a „ma is megvalósítottam valami fontosat” érzéséért. (= Tudom, hogy a napi feladatom hogyan vezet a hosszabb távú céljaim megvalósulásához.)
 • Éreztesse, hogy az emberek fontosabbak, mint a dolgok. (= Mások érzéseire is figyelni, nem csak a feladatra.)
 • Részesítse előnyben a minőséget a mennyiséggel szemben. (= Rendes munkát adok ki a kezem közül.)
 • Nyíltan ossza meg a birtokában lévő információkat, érzéseit és gondolatait is. (= Idő a beszélgetésre, konfliktusok felvállalása, erőszakmentes kommunikáció.)
 • Foglalkozzon saját (szakmai) fejlődésével. (= Szánok időt saját magamra!)
 • Legyen nyitott és melegszívű, működjön együtt a többiekkel. (= Bízom benne, hogy mások is jó szándékkal vannak jelen.)
 • Élvezze a munkát és találjon örömet az egyszerű feladatokban is. (= Tudatos jelenlét.)
 • Közös munkáknál gondoljon a csoport tagjainak elégedettségére. (= Mindenkinek elfogadható-e ez a megoldás?)

(A Human Synergistics International szervezeti kultúra modellje alapján.)

Új viszony a Földhöz

Ebben az előadásban egy egészségügyi rendszer- és járványügyi szakértő beszél többek között arról, hogy a járványokat mi magunk okozzuk, és mit tehetnénk azért, hogy megállítsuk a kitörésüket, vagy legalább jelentősen csökkentsük a hatást:  Alanna Shaikh: A koronavírus a jövőnk: https://www.youtube.com/watch?v=Fqw-9yMV0sI 

Ebben a videóban is hasonlókról van szó egy másik szakember előadásában. Are We Ready for the Next Pandemic? – with Peter Piot: https://www.youtube.com/watch?v=en06PYwvpbI

A lényeg itt van ebben a képben (a második előadásból). Az ábra arról szól, hogy mik azok a tényezők, amik miatt egyre valószínűbb a járványok egyre sűrűbb előfordulása. Ez egyben megmutatja szerintem azt is, hogy merre NEM kéne tovább haladni. 

 • növekvő földi népesség
 • városiasodás, urbainzált területek növekedése
 • nemzetközi utazások számának növekedése
 • klímaváltozás (környezetszennyezés)
 • konfliktusok, háborúk – humanitárius katasztrófák
 • erdőirtás (főleg amiatt, hogy takarmánynövényt tudjanak termelni az állatoknak)
 • növekvő élelmiszerigény (főleg a hús)

De mit lehet akkor csinálni helyette?

Ezeket a témákat és a linkeket csak emlékeztetőül rakom ide, hiszen ismertek és unalomig idézettek már a környezetvédelem és a klímakatasztrófa kapcsán. Cseppet sem meglepő módon ezek a hosszú távú megoldás hatalmas részét teszik (tennék?) ki a járványügyi helyzetre nézve is. Szóval ha a gyerekeidnek is akarsz még jövőt a Földön… ebből is lehet válogatni. És igen, tudom, a nagyhatalmak döntéseit nem mi hozzuk meg, de a fogyasztói döntéseket meg igen. És ha egyszer 7,775,018,000 ember összefog, akkor annak igenis lesz következménye.

Zero waste háztartás: https://hulladekmentes.hu/

Csomagolásmentes bolt: http://csomagolasmentes.hu/ (És persze ne felejtsük el a piacozást, textilzacskókkal, és a zöldségdoboz rendszereket sem.)

Házi készítésű kozmetikumok: https://okokucko.hu/natur-kozmetikum-receptek 

Húsmentes étrend: https://www.vegetarianus.info/eletmod/szakemberek-velemenye-cikkek/163-vegetarianus-elet-a-szakember-szemevel (Főételben évek óta egyre kevesebb húst eszünk, heti 2x kb. Nekem az a következő célom, hogy a felvágottas szendvicsek legalább felét kiváltsam valamilyen növényi krémmel. Nálunk a kihívás lényege, hogy a férjem is megszokja :))

Városi kertek, közösségi kertek: http://kozossegikertek.hu/ (Saját tervem egy eperkert a balkonon az idei tavaszra.)

Permakultúra, az ökológiát tiszteletben tartó gazdálkodás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Permakult%C3%BAra 

Earthship, a passzív házak királya:  Earthship építkezés

Szupervályog ház: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szuperv%C3%A1lyog

Szívességbank, a pusztán pénz alapú kereskedelem alternatívája, de legalább kiegészítő megoldása: http://humusz.hu/sites/default/files/Dokumentumok/kozossegek/szivessegbank_kiskozossegi_program.pdf

Az anti-cégvezetők szabálykönyve, avagy mi lehetne a gazdaság fő rendezőelve a profitmaximalizálás helyett?: https://www.ted.com/talks/hamdi_ulukaya_the_anti_ceo_playbook?language=hu

Körkörös vagy körforgásos gazdaság: http://vallalkozas.hulladekboltermek.hu/tudastar/korforgasos_gazdasag/

Ez nem mai cikk, de rám nagyon inspirálóan hatnak a megoldások, amikről tudósít. Így is lehet(ne) hosszú távon 🙂 https://index.hu/gazdasag/2019/08/25/kuba_karbonsemleges_klimavaltozas_olajimport_zold_castro_kulonleges_idoszak_szovjetunio_osszeomlas_olaj_valsag/

A következő lépés az Új életvitel felé

Az írás eddigi része egy áttekintő akart lenni. Tartalomjegyzék, olvasgatásra. Étlap, amiről választani lehet. Most következik a feladat. 🙂

Ebből a rengeteg sok mindenből, amit leírtam, mi az az EGY dolog, amivel elkezdesz foglalkozni egy kicsit, minden egyes nap?

Nem kell minden rétegből, és nem kell mindennel, mert az úgysem lesz hosszú távon tartható. Egy dolog elég lesz, de azt kitartóan érdemes csinálni.

Boldog jövőt mindannyiunknak! Álljunk neki MA a megvalósításnak.

**** Ha tetszett ez az írás, segíts eljuttatni másokhoz is, lehet, hogy nekik is jól jön. ****

Simon Dale saját építésű házikója
Kategóriák: Olvasgass